een delicatesse van melkgeitenlamsvlees

de lammeren

Onze lammeren zijn allemaal afkomstig van professionele melkgeitenbedrijven vanuit het ganse land. Een grote melkgeit moet elk jaar aflammeren om melk te kunnen produceren.Meestal worden er dan evenveel vrouwelijke geitjes als mannelijke geitjes (bokjes) geboren. De geitjes worden opgefokt om later ook melk te gaan produceren, maar de bokjes moeten het bedrijf verlaten omdat ze voor de boer totaal nutteloos zijn. Het zijn vooral deze bokjes die naar onze opfokstallen over gans het land komen.

Met de grootste zorg en veel aandacht naar dierenwelzijn kweken wij de lammeren dan op tot ze geslacht kunnen worden. Ze zitten bij ons in ruime stallen met een groot lucht-en lichtvolume. De hokken zijn zeer ruim en worden elke dag voorzien van een vers laagje stro. Wat speelgoed in de hokken zorgt ervoor dat ze zich nooit vervelen. In onze hokken kunnen zij dag en nacht warme melk drinken aan een melkautomaat.

Wij beschikken zelf over door het federaal agentschap voor voedselveiligheid (FAVV) goedgekeurde transportmiddelenen en zorgen zelf voor het vervoer naar een EEG erkend slachthuis. Meestal gebeurt dit 's nachts omdat de reistijd dan minimaal is en er geen file's meer staan. Aangekomen op het slachthuis kunnen de lammeren dan tot rust komen in grote hokken met stro die bijna identiek hetzelfde zijn als in de opfokstallen. Op deze manier wordt stress vermeden en dat heeft een zeer positieve invloed op het vlees.